Geschiedenis van yoga

“Nu presenteer ik een gedisciplineerde code van ethische gedrag, genaamd yoga.”

“Yoga is het tot rust brengen van de schommelingen van de geest.”
1e en 2e Yoga Sutra van Patanjali
 _
Patanjali – grondlegger van de yoga

Volgens de geschiedenis leefde Patanjali ongeveer tussen de 500 en 200 jaar BC. Zijn lessen en teksten zijn vandaag de dag nog even relevant als toen. Patanjali was een Indiase geleerde en filosoof, uit de 2e eeuw voor Chr., wiens naam traditioneel verbonden is met de Yogasoetra’s, één van de belangrijkste klassieke teksten uit de yoga literatuur. Het staat niet vast of Patanjali de auteur van het gehele werk is, of dat het hier om een samenstelling van reeds bestaande teksten gaat, waar hij zijn eigen inzichten aan heeft toegevoegd. Het leven van Patanjali kent verschillende zowel historische feiten als legendarische en mythologische lezingen.

Volgens de geschiedenis heeft hij 3 klassieke teksten geschreven:

  1. Mahabhashya (over de Sanskriet-grammatica)
  2. Charaka Samhita (over Ayurveda gezondheidsleer)
  3. Patanjali Yoga Darshana (over de Yoga Soetra’s)
De Yogasoetra’s, een Sanskriet werk van 195 of 196 soetra’s of aforismen, bestaat uit vier hoofdstukken:
  • I. Samādhi Pāda (gelukzalige eenwording, unio mystica);
  • II. Sādhana Pāda (leer, scholing);
  • III. Vibhūti Pāda (buitengewone kennis en vermogens, siddhi’s);
  • IV. Kaivalya Pāda (bevrijding, eenwording).

In dit uiterst bondige geschrift wordt de filosofie en de techniek van de yoga samengevat.

Het zogenaamde ‘achtvoudige yogapad’ (ashtanga yoga, zie II.28-29) wordt behandeld in de hoofdstukken II en III en bestaat uit: yama (II.30-39) en niyama (II.30-34, 40-45), asana (II.46-48), pranayama (II.49-53), pratyahara (II.54-55), dharana, dhyana en samadhi (III.1-15). Het uiteindelijke doel is bevrijding (kaivalya, moksha).

Krishnamacharya
Sri Tirumalai Krishnamacharya was een invloedrijke yogaleraar. Krishnamacharya werd meer dan 100 jaar oud. Krishnamacharya is zoon van Sri Tirumalai Srinvasa Tattacharya, een in die tijd bekende leraar van de Veda’s, en Shrimati Ranganayakamma en was de oudste van zes kinderen. Hij besteedde veel van zijn tijd in het reizen door India, met zijn studie van de zes darshana’s of Indiase filosofieën: Vaisheshika, Nyaya, Samkhya, Yoga, Mimamsa en Vedanta. Enkele invloedrijke yogaleraren behoorden tot zijn studenten, waaronder B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois, Indra Devi en Krishnamacharya’s eigen zoon T.K.V. Desikachar. Hoewel zijn lessen, yoga over de gehele wereld heeft beïnvloed, heeft Krishnamacharya zelf India nooit verlaten.
B.K.S. Iyengar
B.K.S. Iyengar, geboren als Bellur Krishnamukar Sundara Iyengar was een Indiaas yogaleraar. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl van de Iyengar-yoga. B.K.S. Iyengar wordt beschouwd als een van de belangrijkste yogaleraren in de wereld. Hij beoefende yoga gedurende bijna zijn gehele leven. Het hielp hem op zijn 16e een geschiedenis van malaria, tbc en tyfus te overwinnen. Iyengar heeft veel boeken geschreven over de beoefening en filosofie van yoga, waaronder Light on Yoga, Light on Pranayama en Light on the Yoga Sutras of Patanjali. Er zijn Iyengar-yogascholen in 72 landen over de hele wereld. Naar schatting een miljoen mensen beoefenen Iyengar-yoga. In 2004 stond Iyengar in de Time lijst van 100 belangrijkste mensen ter wereld.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/B.K.S._Iyengar

Iyengar-Yoga
Iyengar-yoga, voluit B.K.S. Iyengar-yoga, is een vorm van hatha yoga die ontwikkeld is door B.K.S. Iyengar. Iyengar-yoga werd definitief gesticht met de publicatie van het boek “Light on Yoga” in 1966. B.K.S. Iyengar onderwees verschillende bekende personen, waaronder Jiddu Krishnamurti.
Iyengar-yoga karakteriseert zich door de grote aandacht die er tot in detail is voor het in lijn brengen van het lichaam met de geest; dit wordt ook wel proprioceptie genoemd. Het is sterk verankerd in de traditionele acht takken van yoga zoals die zijn neergelegd door Patanjali in de Yogasoetra’s en waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van kracht, weerstand, flexibiliteit en balans, door middel van concentratie (Dharana) en meditatie (Dhyana). Iyengar-yoga staat bekend om het gebruik van hulpmiddelen, zoals banden, blokken en kussentjes, die dienen als ondersteuning bij de uitvoering van de asana’s. Deze hulpmiddelen hebben ten doel de beginnende, minder lenige, zieke of vermoeide beoefenaars de oefeningen op een eenvoudige manier volledig te laten ervaren. Bij Iyengar-yoga worden de onjuist ingezette houdingen en fouten gecorrigeerd. B.K.S. Iyengar houdt sinds 26 januari 1973 zijn yogacentrum in het Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute in de stad Poona in India.
B.K.S. Iyengar is op 10 augustus 2014 op 96-jarige leeftijd overleden.