Ayurveda

“Laat voeding je medicijn zijn, en je medicijn voeding.”
Hippocrates, 460-370 B.C.

 

“Het ayurveda genezingssysteem is meer dan 500 jaar oud en gedurende deze periode heeft het zich ontwikkeld tot een holistisch, breed georiënteerd en geheel geïntegreerd systeem voor de gezondheidszorg. Het wordt historisch ook wel gezien als de moeder der geneeswijzen. Ayurveda is een samenvoeging van de woorden ‘ayur’ en ‘veda’. Ayur betekent leven en veda betekent kennis. Ayurveda betekent dus kennis over het leven. Ayurveda heeft betrekking op leven in elke vorm, op zowel geestelijk, subtiel, energetisch en fysiek vlak. Ayurveda streeft niet alleen naar het genezen van ziekten, maar ook naar vergroting van de vitaliteit van het lichaam. Deze preventieve werking zorgt voor het tegengaan van ziekten en kwalen en minimaliseert een terugval. Ayurveda, de oudste holistische geneeskunst ter wereld, belichaamt de filosofie van een totale zorg voor de gezondheid. Het is gebaseerd op een samenwerking met de natuur en de kracht van de menselijke wil. Het doel van ayurveda is evenwicht te handhaven tussen lichaam, ziel, geest en zintuigen. Hierbij wordt de aandacht niet alleen gericht op het herstel van individuele symptomen maar gelet wordt op het herstel van het lichamelijk en psychische evenwicht en de balans van levensenergieën.”

Hieronder een korte samenvatting van de Ayurveda:

De 3 Guna’s:

Een guna is in de Indiase filosofie en spiritualiteit een fundamentele eigenschap of hoedanigheid van de natuur. (Het woord guna, uitgesproken “goena”, is Sanskriet voor “hoedanigheid”.) Er zijn drie guna’s die aan de basis van de gereflecteerde werkelijkheid liggen en deze op een illusoire manier als (Maya) aan ons geestesoog doen voor komen.

Sattva: de universele hoedanigheid van orde en structuur
Rajas: de universele hoedanigheid van beweging en transformatie
Tamas: de universele hoedanigheid van handhaving, status quo

De 5 Elementen:

Aarde, water, vuur, lucht en ether (ruimte)

Deze 5 elementen komen terug in de 3 Dosha’s (constituties). Ieder mens heeft meestal een dominante dosha, iets van een andere dosha en een alergie voor een bepaalde dosha. Als alle 3 de dosha’s in balans zijn, ben je het meest in balans.

De 3 Dosha’s:

De Ayurveda stelt dat alle energie – in de geest, in het lichaam, in de wereld om ons heen – drie karakteristieken heeft, die dosha’s worden genoemd. De drie karakteristieken heten samen de tri dosha. Alle energieën kennen deze karakteristieken; onze passies, de seizoensbewegingen in ons klimaat en kosmische energieën in sterren. De Ayurveda stelt dan ook “zo is de microkosmos, zo is de macrokosmos“. De drie karakteristieken zijn:

  • De eerste karakteristiek is impulsenergie. Dit heet vata. Vata reguleert impulsen; beweging, verandering. Vata is merkbaar in droge herfstwinden. Vataverstoringen zijn gecorreleerd aan angst.
  • De tweede karakteristiek is vuurkracht. Dit heet pitta. Pitta zorgt voor vurigheid. Pitta is merkbaar in de spijsvertering, in hartstocht, heethoofdigheid, maar ook in vulkanen en in groepsgedrag op tropische dagen op het strand.
  • De derde karakteristiek is structuurkracht. Dit heet kapha. Kapha zorgt voor structuur en stevigheid. Kapha is merkbaar in berusting, bezitterigheid, maar ook tijdens een bewolkte, sombere winteravond.

Agni:

Spijsverteringsvuur oftewel het levensvuur. In de Ayurveda is dit zéér belangrijk!

Ama:

Afvalstoffen. Het verminderen en vermijden en afvoeren van verkeerde stoffen, is iets waar de Ayurveda aandacht aan geeft. Om gezond te blijven en functioneren, is het beter om zo min mogelijk afvalstoffen op te doen. En als je ze toch hebt, in deze overvolle maatschappij, hoe jij jezelf ervan het beste kunt reinigen.

Amlatwa:

Verzuring, het vermijden van verzuring draagt bij aan een goede gezondheid. Redenen van verzuring kan zijn: dierlijke eiwitten, genotsmiddelen (koffie, zwarte thee, joints, pinda’s, chocolade, etc.), stress, overmatig sporten, en nog meer. Zorg voor een goede huishouding, een gezonde geest in een gezond lichaam.