Achtvoudige pad van Yoga

Het 8-voudige pad van Yoga

“Yoga is een licht welk eenmaal aangewakkerd, nooit meer zal doven.
Hoe beter de oefening, hoe helderder de vlam.”
 B.K.S. Iyengar

De Stadia van Yoga:

“De juiste middelen zijn even belangrijk als het doel dat men op het oog heeft. Patanjali noemt deze middelen de acht leden of stadia van Yoga voor het zoeken van de ziel. Het zijn achtereenvolgens:

 1. Yama (universele morele geboden)
  Ahimsa (geweldloosheid), Satya (waarheidslievendheid), Astheya (niet stelen), Brahmacharya (seksuele zelfbeheersing) en Aparigraha (vrij zijn van vergaardrift)
 2. Niyama (zuivering van het zelf door middel van discipline)
  Saucha (reinheid), Santosa (tevredenheid), Tapas (ijver of soberheid), Svadhyaya (onderzoek van het Zelf) en Isvara Pranidhana (toewijding en overgave aan het Hogere)
 3. Asana (houding)
 4. Pranayama (ritmische beheersing van de adem)
 5. Pratyahara (het vrijmaken van de geest van de beheersing door de zintuigen)
 6. Dharana (concentratie)
 7. Dhyana (meditatie)
 8. Samadhi (een toestand van supra- of boven-bewustzijn die bereikt wordt door middel van diepe meditatie)

Toelichting:
“Met Yama en Niyama beheerst de yogi zijn driften en emoties en blijft hij in harmonie met zijn medemens. Asana’s houden het lichaam gezond en sterk en in harmonie met de natuur. Tenslotte bevrijdt de yogi zich van het lichaamsbewustzijn. Hij onderwerpt het lichaam, wordt er meester over, en maakt het tot een passend voertuig voor de ziel. De eerste drie stadia vormen het naar buiten gericht zoeken (bahiranga sadhana).
.
De volgende twee stadia, Pranayama en Pratyahara, leren de aspirant zijn ademhaling te reguleren, en daarmee zijn geest te beheersen. Dit helpt hem om de zintuigen te bevrijden uit de slavenij van de voorwerpen van begeerte. Deze twee stadia van Yoga staan bekend als het naar buiten gericht zoeken (antaranga sadhana).
.
Dharana, Dhyana en Samadhi voeren de yogi naar de innerlijkste, meest verborgen schuilhoeken van zijn ziel. De yogi kijkt niet naar de hemel om God te vinden. Hij weet dat HIJ binnen in hemzelf is, in zijn innerlijk verblijft, en bekend staat als Antaratma (het Innerlijke Zelf). De laatste drie stadia brengen en houden hem in harmonie met zichzelf en zijn Maker. Deze stadia worden antaramta sadhana, het zoeken naar de ziel, genoemd.”
Bron: Yoga Dipika (Light on Yoga) – B.K.S. Iyengar