Marnix Yoga

Hatha Yoga vanaf de Basis

Hatha yoga met aandacht voor de correcte uitlijning van het lichaam.
Detail, de opbouw en de duur staan hierbij voorop, evt. met het gebruik
van hulpmiddelen ter ondersteuning van de houding.

Yoga brengt de geest tot rust, het balanceert het lichaam en versterkt de ademhaling.

“Yoga is het tot rust brengen van de schommelingen van de geest.” ~ Y.S. I.2.

Voor de lessen, zie het lesrooster:

Contact
Marnix Yoga
facebook: /marnixyoga
info@marnix-yoga.nl
www.marnix-yoga.nl